Diensten

GesprekClient_Voorkeur
VerhuisZorg Flevoland zet zich er voor in, dat voor u de verhuizing zo ontspannen mogelijk verloopt. In de eerste afspraak bespreken wij het hele proces van zaken tijdens en rondom de verhuizing. Daarbij gaat het om diverse aspecten van dienstverlening, die u geheel of deels door VerhuisZorg Flevoland kunt laten uitvoeren:

 

Het verhuisplan

Samen met u bespreken we een uitgebreid verhuisplan. Alle stappen, die zich tijdens een verhuizing voordoen, wordt door VerhuisZorg Flevoland stap voor stap uitgewerkt, waarbij we afspreken wie wat gaat doen. Vanuit mijn ervaring is het van belang, we dit samen doen en eventueel, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, in aanwezigheid van naasten. U krijgt een kopie van het verhuisplan, met een beschrijving van de acties.

In dit verhuisplan komen bijvoorbeeld de volgende zaken aan bod:

 • Coördinatie van: sorteren/inpakken en verplaatsen van uw spullen
  naar nieuwe woning, kringloop of opslag, etc.
 • Het verzorgen van dozen en inpakmateriaal; inpakken, labelen en uitpakken
 • Inzet van verhuisbedrijf
 • Het op orde brengen van administratie
 • Afwikkeling van contracten en abonnementen
  zoals gas, elektra, telefoon en televisie
 • Het (opnieuw) instellen van apparaten zoals Wi-Fi en TV-zenders
 • Een inrichtingsplan voor de nieuwe woning
 • Aanschaf van nieuwe meubels en stoffering
 • Samenwerking met instanties zoals bijvoorbeeld thuiszorg, huisarts of woningbouwvereniging
 • Schoonmaak van oude en nieuwe woning
 • Inzet van schilders en stoffeerders

 

Abonnementen en contracten

Het doornemen en op orde brengen van de administratie en alle adreswijzigingen kan een hoop tijd in beslag nemen, met de nodige frustraties.

We zorgen voor afwikkeling en eventuele beëindiging van contracten met energieleveranciers, tv/radio/internet, verzekeraars etc. Wij geven de adreswijziging voor u door en zorgen dat alle aansluitingen worden overgezet. Daarnaast helpen we graag met het instellen van internet, televisiezenders en telefoonaansluiting.


 

Inrichtingsplan

Met name bij een verhuizing naar een kleinere woning kan het inrichten als een behoorlijke uitdaging voelen;
hoeveel kastruimte is er, past mijn eigen bed nog wel in de nieuwe slaapkamer en kan ik wel al mijn waardevolle spullen meenemen?

Een inrichtingsplan biedt uitkomst. Aan de hand van foto's en plattegronden van de nieuwe woning wordt er een zo efficiënt, praktisch en vooral leefbaar mogelijk plan gemaakt. We zorgen voor de eventuele aanschaf van nieuwe meubels of stoffering en regelen de inzet van schilders, klussers en/of stoffeerders. Alles geheel in uw smaak en stijl.

We houden hierbij rekening met de wensen/beperkingen van eventuele betrokken instanties zoals woningbouwvereniging, verzorgingshuis en/of thuiszorg.

En indien er eigendommen zijn die niet meekunnen naar de nieuwe woning, zorgen wij voor een beschikbare opslag, of brengen de spullen naar familie of een kringloopwinkel.


 

Instanties en boedelafwikkeling

Communicatie met betrokken partijen zoals de huisarts, apotheek, thuiszorg of verzorgingshuis is bij de verhuizing van mensen met gezondheidsproblemen zeer belangrijk. Daarnaast heeft men vaak ook te maken met gemeente of woningbouw. VerhuisZorg bemiddelt en neemt de voorwaarden van de verschillende instanties in acht.  In goed overleg is zeer veel mogelijk, dus ook hier geldt: Waar een wil is...

 

Boedelafwikkeling bij overlijden

In het vervelende geval van overlijden kan het voor familie en vrienden als zeer emotioneel worden ervaren, wanneer de woning moet worden 'leeggeruimd'.

Bij overlijden kan VerhuisZorg worden ingezet, welke in overleg met een executeur zorg draagt voor het discreet en respectvol opruimen en schoonmaken van de woning. Peter zorgt voor de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden, dit in opdracht van de executeur, waarbij een contract met de executeur wordt afgesloten, waarin is aangegeven, dat de executeur door de erfgenamen is gemachtigd de opdracht aan de verhuisconsulent uit te besteden.