Verhuisconsulent

PeterPortret

Ik houd ervan om problemen op te lossen, wat mijn logo symboliseert : waar een wil is, is groei en een weg.

Ik heb in mijn werk- en privéleven ervaren, dat deze mogelijkheden niet voor iedereen en in alle omstandigheden zijn weggelegd.  Daarom doet het mij een groot plezier anderen daarbij te ondersteunen en mijn talenten en mogelijkheden voor u in te zetten. In mijn leven heb ik veel te maken gehad met verhuizingen. In totaal ben ik persoonlijk meer dan 10 keer verhuisd en in bedrijfsmatig verband heb ik de leiding gehad over 3 grote verhuizingen, waarvan 2 kantoorverhuizingen en de verhuizing van een groot verpleeghuis. Ik voel me als een vis in het water om deze taken op mij te nemen.

In totaal woon ik 29 jaar in de Noordoostpolder en heb ik deze omgeving zeer leren waarderen. Een omgeving met vele mogelijkheden, die zich voor mij nog steeds kenmerkt door groei van de natuur, maar ook door persoonlijke groei. Sinds kort heb ik mijn werkzaamheden in het land als manager beëindigd. Desondanks heb ik gelukkig en in grote mate de energie en inspiratie om als verhuisconsulent van start te gaan.

Ook al schakel ik van nature vrij snel, vanuit mijn visie gaat het om u. De regie en de benodigde tijd ligt bij u en dat is voor mij maatgevend in het hele proces.


Achtergrond

Peter heeft een uitgebreide werkervaring opgebouwd vanaf 1972 in de hulpverlening :
  • Groepsleider in de jeugdbescherming.
  • Leidinggevende in woonvormen en dagactiviteiten voor mensen met een beperking.
  • Manager in de opvang voor asielzoekers en in de gezondheidszorg voor asielzoekers.
  • Manager in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen.
  • Manager van verpleeghuizen en verzorgingshuizen.