Werkwijze en kosten

Na het eerste meestal telefonische contact wordt door mij een afspraak gemaakt met degene, die mijn hulp nodig heeft. In dit eerste gesprek vindt wederzijdse kennismaking plaats en wordt aan de hand van een intake-formulier uitgewerkt, welke handelingen van de verhuizing worden uitbesteed aan mij als verhuisconsulent. Het is van belang, dat u vertrouwen voelt om deze voor u belangrijke handelingen aan mij uit te besteden. U beslist daarom na het intakegesprek of u gebruik maakt van mijn dienstverlening.

Alle kosten, gemaakt door andere derden (bv verhuisbedrijf; leveranciers; vakmensen) worden opgemaakt in offertes en na controle door Peter, door u aan de betrokkenen rechtstreeks overgemaakt. U bepaalt de leverancier of dienstverlener, die bij u wordt ingezet. Vanzelfsprekend kan ik u daarbij adviseren of ondersteunen, zonder dat daarbij sprake is van een belang van Peter.

Met alle ondernemers, waar ik voor u mee ga onderhandelen, is geen sprake van een zakelijk belang of zakelijke binding, dit om onafhankelijkheid te borgen in uw belang.

De kosten van Verhuiszorg Flevoland hangen af van de handelingen, die u aan Verhuiszorg Flevoland wordt uitbesteed.
Na de intake wordt u een offerte geboden, waarin de uitbestede taken worden beschreven.

Om u een indicatie te geven :
De kosten zullen naar verwachting liggen tussen € 500,- en € 1500,- exclusief BTW.

 

Voor aansprakelijkheid, zie de algemene voorwaarden